Professionele Autonomie

Professionele Autonomie & NEI

Optimale zorg voor professionals met zelfkennis

In het werk als hulpverlener is de ontwikkeling van professionele autonomie van groot belang. Binnen de meeste organisaties wordt er meer dan voldoende aandacht besteed aan de beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en wettelijke kaders. Om de professionele autonomie zo optimaal mogelijk te ontwikkelen is persoonlijke ontwikkeling van groot belang. Welke normen en waarden zijn belangrijk? Kan de hulpverlener zijn of haar eigen grens bewaken met betrekking tot het bieden van kwaliteit in het hulpverleningstraject? Is hij zich bewust van wat hij doet en waarom hij het doet? Kan de hulpverlener op het moment dat het nodig is de rust bewaren en een afweging maken vanuit eigen integriteit?

Een autonome professional zit goed in zijn vel, kent zichzelf en staat open om te leren van ervaringen. Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn houding, handelen en blijft zich tevens ontwikkelen.

In de praktijk wordt helaas vaak gezien dat hulpverleners zich te verantwoordelijk voelen voor cliënten. Ze ervaren werkdruk, er zijn spanningen in de privésfeer en er heerst een gevoel van onrust. Het resultaat is dat de hulpverlener langzaamaan steeds meer uit balans raakt, stress ervaart, vermoeidheidsklachten heeft en prikkelbaar wordt. De hulpverlener ervaart al helemaal geen ruimte voor de eigen ontwikkeling, waardoor hij in een vicieuze cirkel terechtkomt.

Om tot verdieping van persoonlijke ontwikkeling te komen is Neuro Emotionele Integratie (NEI) een effectieve manier van coaching. Door middel van NEI kijken we voorbij de klacht en gaan we op zoek naar de oorsprong. Door het stellen van gerichte vragen worden onbewuste delen weer bewust gemaakt. NEI is een zachte methode, waarbij ingegaan wordt op de essentie van het probleem. Er zijn dus geen lange praatsessies nodig. NEI werkt efficiënt en effectief: 1 tot 3 sessies kunnen al voldoende zijn om een blokkade weg te nemen en de weg vrij te maken voor ontwikkeling en daarmee de klachten te laten verminderen of verdwijnen.

Na de intake spreken we af hoeveel sessies we ongeveer gaan plannen. 

Wil jij ervaren wat NEI coaching voor jou in beweging kan zetten?

JA